sobota, 25 kwietnia 2020

MANIFESTACJA W CIESZYNIE PRZECIWKO PRZYWRÓCENIU GRANICY, 24.04.2020Dzielenie Cieszyna sanitarną granicą wzdłuż Olzy ma taki sam sens jak podzielenie Krakowa na Kraków właściwy i Podgórze czy też Warszawy na lewobrzeżną W-wę i Pragę wzdłuż Wisły.
Sto lat temu Śląsk Cieszyński został podzielony między Polskę z Czechosłowację (ówczesną). Przez te kilkadziesiąt lat wydarzyło się na tej ziemi masę, czasami bardzo dramatycznych rzeczy, ale od blisko trzydziestu lat zdarzył się cud - ten region zaczął się zrastać z powrotem w jedność, a granica praktycznie zaniknęla. Ludzie mieszkali w Polsce, a pracowali w Republice Czeskiej (i odwrotnie), posyłali dzieci do szkół i korzystali ze służby zdrowia po jednej i drugiej stronie, o handlu już nie piszę, bo to oczywiste. Dzięki czemu ten region rozwinął się jak nigdy dotąd w ciągu ostatniego stulecia. I jedną decyzją rządu RP - granicę przywrócono i cały ten dorobek zmarnowano. Nie lekceważę zagrożenia wirusem, ale wydaje mi się, że straty spowodowane zamknięciem granicy są już duże większe niż te wirusem. Problem dotyczy kilkudziesięciu tysięcy (podaje się różne liczby) osób pracujących w Rep. Czeskiej, a mieszkających w Polsce, podzielonych rodzin, kupców w Czeskim Cieszynie, gdyż to miasto żyje głównie z handlu z Polakami etc. Sam Cieszyn, jako całość, ma ok. 65 000 mieszkańców, aglomeracja po obu stronach granicy to - wg moich obliczeń - ok. dwustu tysięcy. Każdą operację można przeprowadzić na dwa sposoby: albo punktowo, przy pomocy skalpela i pod znieczuleniem, albo tasakiem i na żywca. Wybrano ten drugi wariant.
Wyrazy uznania należą się mieszkańcom po obu stronach Olzy, którzy wyszli pospacerować wzdłuż tej pięknej rzeki, aby zaprotestować. Przedtem była wspaniała akcja wywieszania transparentów po polskiej iczeskiej stronie: "Tęsknie za tobą Polaku / Tęsknie za Tobą Czechu". Na fotografiach - mimo zamaskowania - widzę wiele znajomych twarzy przyjaciół z Cieszyna, miasta z którego pochodzę. Jestem z Wami w Cieszynie, przynajmniej duchowo.
Wyrazy uznania należą się także cieszyńskim mediom za informację i władzom samorządowym za starania o odblokowanie granicy. Może przyniosą skutek, bo w końcu dojdzie do tzw. decydentów to, że lekarstwo jest gorsze od choroby.A widok zamaskowanego żołnierza Wojska Polskiego stojącego naprzeciw ludzi z długą bronią gotową do strzału jest po prostu koszmarny i budzi jak najgorsze skojarzenia.